ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APT)

30/11/2021

ກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານ ຄັ້ງທີ 45 ຂອງອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ (APT)

       ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ພະຈິກ ເຖິງ 03 ທັນວາ 2021 ນີ້, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ​ນຳໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພາວັນນາ ດວງບຸບຜາ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ຕສ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານ APT ສົກປີ 2021-2023 ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຄະ​ນະ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ກົມ​/ທຽບ​ເທົ່າ ພາຍ​ໃນ​ກະ​ຊວງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄະນະກຳມະການບໍລິຫານງານ ຄັ້ງທີ 45 (45th Session of the Management Committee (MC-45)) ຂອງອົງການ APT ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ, ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຈາກ 37 ປະ​ເທດ​ ທີ່ເປັນສະ​ມາ​ຊິກຂອງ APT.

       ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ MC-45 ໄດ້ຈັດ​ຂຶ້ນທຸກໆປີ ເພື່ອປຶກສາຫາລືສຳຄັນ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ການລາຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ 03 ປີ (2021-2023), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານກິດຈະກຳ ສຳລັບປີ 2021 ແລະ ການລາຍງານດ້ານງົບປະມານ, ທຶນສະໜັບສະໜູນພິເສດ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລື ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນງານ ປະຈຳປີ 2022.

      ສຳລັບກິດຈະກຳຂອງປີ 2021, ສປປ ລາວ ກໍຄືກະຊວງ ຕສ ແມ່ນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກຳ ຫັນລະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໄອຊີທີ ເປັນທັນສະໄໝ ພາຍໃຕ້ທຶນສະໜັບສະໜູນພິເສດຂອງ ສປ.ຈີນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສຳເລັດໃນຕົ້ນປີ 2022. ໂດຍລະບົບດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍເຂົ້າໃນວຽກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຂອງກະຊວງ ຕສ ມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມນີ້, ກະຊວງ ຕສ ໄດ້ມີຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ APT (APT Expert Mission) ມາຊ່ວຍໃນການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຂັ້ນຕຳ່ສຸດ ເພື່ອສົ່ງເສີມການແບ່ງປັນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແທດເໝາະກັບການດຳລົງຊີວິດໃນຮູບແບບໃໝ່ (New Normal).

       ຂ່າວໂດຍ : ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສອງຝ່າຍ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ກະຊວງ ຕສ.

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບຫຼ້າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ