ກະຊວງ ຕສ ປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ

09/11/2021

ກະຊວງ ຕສ ປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ

        ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ (ສລອ), ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ (UNDP), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​ສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດີຈີຕອນ (Digital Maturity Assessment - DMA) ຂຶ້ນ. ໃນວັນທີ 05 ພະຈິກ 2021 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊ່າ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໃນຮູບແບບເຄິ່ງອອນລາຍ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ສົມໄພວັນ ແສງສຸຣິຍະ, ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ທ່ານ ຈັດທະລາດ ປອງມາລາ, ຫົວໜ້າທີມງານ UNDP ມີຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ບັນດາແຂວງ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມກວ່າ 56 ທ່ານ.

        ການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອແນະນຳກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃນການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈີຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນ, ຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ. ການປະເມີນຄວາມພ້ອມດ້ານດິຈິຕອນ (DMA) ນີ້ ແມ່ນການສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກບັນດາກະຊວງ, ບັນດາແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນຳມາວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຊຶ່ງຜົນຂອງການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ຈະມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍ ຕໍ່ການກຳນົດແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດ້ານດິຈີຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ.

         ທ່ານ ປອ. ສົມໄພວັນ ແສງສຸຣິຍະໄດ້ກ່າວວ່າ: ໃນຍຸກປະຈຸບັນ ທີ່ເຕັກໂນໂລຊີດິຈີຕອນ ໄດ້ມີການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະໂດດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນໃນຫຼາຍໆດ້ານ ເປັນຕົ້ນ: ປ່ຽນໂຄງສ້າງທາງເສດຖະກິດ, ຂະບວນການຜະລິດ, ການຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ຂະບວນການທາງສັງຄົມ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຕັກໂນໂລຊີດິຈີຕອນ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນພາວະວິໃສ ແລະ ເປັນປັດໃຈພື້ນຖານຕໍ່ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ. ຊຶ່ງການຫັນເປັນທັນສະໄໝທາງດ້ານດິິຈີຕອນນີ້  ກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນແຜນບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານເຮົາ, ທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.

           ໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ພະແນກນະໂຍບາຍ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2020
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ