ກະຊວງ ຕສ ຮ່ວມກັບ ສູນ NISC ເປີດກອງປະຊຸມນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 14

01/11/2021

ກະຊວງ ຕສ ຮ່ວມກັບ ສູນ NISC ເປີດກອງປະຊຸມນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 14

      ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ຜ່າມານີ້, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ຮ່ວມກັບ ສູນເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ (National center of incident readiness and Strategy for Cybersecurity ( NISC)), ປະເທດຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ 14 (The 14th ASEAN-Japan Cybersecurity Policy Meeting) ຂຶ້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ສຸນນະລັດ ຫົວໜ້າສູນສະກັດ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ (ສູນລາວເຊີດ), ກະຊວງ ຕສ ແລະ ທ່ານ ໂຍຊິກາວະ ເທັດສຶຊິ (Mr. YOSHIKAWA Tetsushi) ຮອງຫົວໜ້າສູນເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ມີຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າຮ່ວມ. 

         ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັັດຂຶ້ນເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ອັບເດດບັນດາກິດຈະກຳພາຍໃຕ້ຂອບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ-ຝຶກອົບຮົມ ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄະລາກອນໃນຂົງເຂດວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ການຝຶກຊ້ອມແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງໄຊເບີແບບອອນລາຍ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການປົກປ້ອງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສໍາຄັນຂອງຊາດ, ການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ,  ການຮ່າງປື້ມຄູ່ມືນະໂຍບາຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ລວມເຖິງ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ບັນດານິຕິກຳ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການພັດທະນາ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຂອງອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ, ຊຶ່ງບັນຫາພົ້ນເດັ່ນທີ່ໄດ້ນໍາມາສົນທະນາຮ່ວມກັນປະກອບມີ:  1) ການສ້າງກົນໄກການຮ່ວມມືເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ, 2) ປຶກສາຫາລືແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນປີ 2022, (3) ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູູນຂ່າວສານການຈັດກິດຈະກໍາທີ່ເປັນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ສູ່ສັງຄົມ. ພ້ອມນີ້, ກໍ່ໄດ້ມີການການສົນທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳທີ່ຕິດພັນກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ການຝຶກຊ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້ກັບການໂຈມຕີທາງໄຊເບີ ເຊັ່ນ: Remote Cyber Excercise, Table Tob Exercise, Cyber Sea Game, AJCCBC ແລະ ອື່ນໆ.

        ໃນຕອນທ້າຍ ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ສຸນນະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມ ແລະ ຂອບໃຈ ຕໍ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທຸກທ່ານ ໂດຍສະເພາະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຜົນສຳເລັດຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ພ້ອມທັງເຊື່ອວ່າການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ຈະເປັນກຸນແຈສໍາຄັນໃນການພັກດັນ ແລະ ພັດທະນາ ວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບສູງຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. 

          ພາບ+ຂ່າວ: ສູນລາວເຊີດ

          ກວດແກ້: ຫ້ອງການກະຊວງ.

 

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ