ກອງປະຊຸມ ສັບປະດາສາກົນດ້ານໄຊເບີ ຂອງສີງກະໂປ (SICW) ຄັ້ງທີ 06 ແລະ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີອາຊຽນດ້ານຄວາມປອດໄພໄຊເບີ (AMCC) ຄັ້ງທີ 06

22/10/2021

ກອງປະຊຸມ ສັບປະດາສາກົນດ້ານໄຊເບີ ຂອງສີງກະໂປ (SICW) ຄັ້ງທີ 06 ແລະ ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີອາຊຽນດ້ານຄວາມປອດໄພໄຊເບີ (AMCC) ຄັ້ງທີ 06

      ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 04-08 ຕຸລາ 2021, ຕາງໜ້າ ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ຕສ), ໂດຍ ທ່ານ ບຸນສະເຫຼີມໄຊ ເຄນນາວົງ, ຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ນຳພາຄະນະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສັບປະດາສາກົນດ້ານໄຊເບີ ຂອງ ສິງກະໂປ (SICW) ຄັ້ງ​ທີ 06 ແລະ ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄຊ​ເບີ (AMCC) ຄັ້ງທີ 06 ຜ່ານລະບົບທາງໄກ, ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ ​ອົງ​ການ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ ຂອງ​ສິ​ງ​ກະ​ໂປ (Cyber Security Agency of Singapore) ຊຶ່ງເປັນປະທານໂດຍ ນາງ Joesphine Teo, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ລັດຖະມົນຕີທີ່ຮັບຜິດຊອບດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຂອງ ປະເທດ ສິງກະໂປ, ມີຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຈາກບັນ​ດາລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ດ້ານ​ໄອ​ຊີ​ທີ ແລະ ໄຊ​ເບີ​ອາ​ຊຽ​ນ ລວມທັງເລຂາທິການໃຫຍ່ອາຊຽນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຜູ້ນຳຈາກບັນ​ດາອຸດສະຫະກຳ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ.

      ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສຳມະນາດັ່ງກ່າວຈັດ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃຕ້​ຫົວ​ຂໍ້: “ການໃຊ້ຊີວິດທ່າມກາງສະພາບໂຄວິດ-19 ການທົບທວນຄືນສະພາບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ໂອກາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງດິຈິຕອນ” (Living with COVID-19 – Reimagining digital security risks and opportunities), ຊຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືວິທີການຮັບມືຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ຮ່ວມມືກັບອົງກອນ ຫຼື ວິສາຫະກິດ ໃນການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກດິຈິຕອນ ເພື່ອຮັບມືກັບໄພຄຸກຄາມທາງໄຊເບີທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ​ຍືດ​ຍຸ່ນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສາມາດ​ຂັບ​ເຄື່ອນຄວາມກ້າວໜ້າທາງເສດຖະກິດ ໃນອະນາຄົດດິຈິຕອນ.

   ບັນຫາສຳ​ຄັນພົ້ນເດັ່ນ ທີ່ໄດ້ສົນທະນາຮ່ວມກັນເປັນຕົ້ນ: (1)  ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືພາກພື້ນດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ (Regional Strategy on cybersecurity Cooperation) ຊຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວນີ້ ທ່ານ ຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃນການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ດຳເນີນງານຂອງຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີຂອງອາຊຽນ (ACCS 2021 – 2025) ແລະ ກອບການຮ່ວມມືລວມທັງການໃຫ້ຄຳແນະນຳໃນຂົງເຂດຈຸດສຸມສະເພາະເຊັ່ນ: ການເພີ່ມທະວີການປະສານງານຂອງໜ່ວຍງານ CERT ແລະ ການປົກປ້ອງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ສຳຄັນ, ການສົ່ງເສີມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ເສີມສ້າງການປະສານງານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ບັນຫາດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, (2) ແຜນງານລະດັບພາກພື້ນສຳລັບການດຳເນີນການຕາມບັນທັດຖານ  (Regional Workplan for Norms Inplementation); ເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງ 11 ບັນທັດຖານທາງໄຊເບີນີ້, ລວມທັງການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກໍາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, ໄດ້ເຫັນຈຸດສຳຄັນ ແລະ ຮັບຮູ້ແຜນດຳເນີນງານຂອງພາກພື້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນທັດຖານທາງດ້ານໄຊເບີທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລັດ ທີ່ເເນະນຳໂດຍ UNGGE (UNGGE NORMS OF RESPONSIBLE STATE BEHAVIOR IN CYBERSPACE) ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອາ​ຊຽນ ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຕໍ່​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ດັ່​ງ​ກ່າວ​. ນອກນີ້, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຍັງ​ມີ​ວາ​ລະ​ພິ​ເສດ ທີ່ໄດ້​ເຊີນ​ເອົາ​ບັນ​ດາ ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ອາ​ຊຽນ ມາ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ບັນ​ຫາ​ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັ​ບ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ພະ​ຍາດ Covid-19.

    ເຊິ່ງເວທີປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ ເຖິງຈະບໍ່ແມ່ນກອງປະຊຸມ ທາງການຂອງອາຊຽນ,​ ແຕ່ກໍ່ເປັນເວທີ ທີ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການໃນລະດັບສູງ ແລະ ເພື່ອນຳເອົາຜົນຂອງການປຶກສາຫາລື ສະເໜີໄປລາຍງານໃນກອງປະຊຸມ ADGMIN ແລະ the 38th ASEAN Summit ຂອງຜູ້ນຳ ASEAN. ໃນການພິຈາລະນາ ການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດວຽກດັ່ງກ່າວຮ່ວມກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ຕິດພັນ ໃນອານາຄົດ ບົນພື້ນຖານ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ເຄົາລົບຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ພາຍໃນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນອາຊຽນ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ