ກອງປະຊຸຸມບລັອກເຊນ ສໍາລັບລັດຖະບານດິຈິຕອນ

22/10/2021

ກອງປະຊຸຸມບລັອກເຊນ ສໍາລັບລັດຖະບານດິຈິຕອນ

        ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​ສໍາມະນາ ກ່ຽວກັບ Blockchain  ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ບລັອກເຊນ ສໍາລັບລັດຖະບານດິຈິຕອນ “Blockchain for Digital Government - the ASEAN Way” ຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (ອອນລາຍ) ຮ່ວມກັບ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2021 ຜ່ານມານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ຕສ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ກອງເລຂາອາຊຽນ, ບັນດາກົມພາຍໃນກະຊວງ ຕສ, ບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງ, ອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ໄອຊີທີ ໃນລາວ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ທ່ານ ປອ. ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນໂຄງການທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ເພື່ອສຶກສາສະພາບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ໃນອາຊຽນ, ແນວໂນ້ມຂອງເຕັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວໃນອະນາຄົດ ແລະ ແນວທາງໃນການນຳໃຊ້ ໃນວຽກງານບໍລິຫານ, ບໍລິການລັດ ໂດຍສະເພາະ ທິດທາງ ໃນການເຊື່ອມໂຍງ ບໍລິການລັດ ຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອພັດທະນາອາຊຽນ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ໃນການເດີນທາງ, ເຮັດທຸລະກິດ, ການດຳລົງຊີວິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກປອດໄພ ແລະ ທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ.

      ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ນຳສະເໜີຜົນການຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ສະພາບການການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ບລັອກເຊນ (Blockchain) ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກໂຕນ ລະຫວ່າງ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຈົນເຖິງການນຳເອົາ Blockchain ມານໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດພາກລັດ. ໂດຍສະເພາະ ທາງດ້ານມະຫາພາກໃນການຄຸ້ມຄອງ, ດັດປັບການນໍາໃຊ້ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຕິດຕາມການພັດທະນາ ວຽກງານຂອງລັດ ໃຫ້ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນດີຈີຕອນ ເທື່ອລະກ້າວ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທະນາ Blockchain ໃນປະເທດຕົນ ເປັນຕົ້ນເຊັ່ນ: ບົດສະຫຼຸບການຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ ແລະ ແບບສອບຖາມ, ການພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ Blockchain ໃນປະເທດຂອງຕົນ, ສະຖານະປັດຈຸບັນ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ Blockchain ໃນປະເທດພະມ້າ, ການປັບປຸງລະບຽບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລວມທັງການສ້າງຄະນະຄົ້ນຄວ້ານໍາໃຊ້ Blockchain, ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ ທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນ ສປປ ລາວ, ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການ ການນໍາໃຊ້ Blockchain ໃນວຽກງານພາກລັດ ແລະ ການບໍລິການຂອງສັງຄົມ. ຊຶ່ງຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ນຳໄປສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານ ເພື່ອສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີ ອາຊຽນ ດ້ານໄອຊີທີ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນທ້າຍປີ 2021 ນີ້.

         ໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ພະແນກນະໂຍບາຍ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

          ກວດແກ້: ຫ້ອງການກະຊວງ, ພະແນກປະຊາສໍາພັນ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ