ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

01/10/2021 ~ 01/10/2021

ໜັງສືແຈ້ງປະມູນ ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2020
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ