ອດທ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫນ່ວຍງານເຈລະຈາການຄ້າເສລີດ້ານບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄັ້ງທີ 2.

19/07/2021

ອດທ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫນ່ວຍງານເຈລະຈາການຄ້າເສລີດ້ານບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄັ້ງທີ 2.

        ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫນ່ວຍງານເຈລະຈາການຄ້າເສລີດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືຂອງ ອາຊຽນ- ອົດສະຕາລີ-ນິວຊີແລນ (AANZFTA) ຄັ້ງທີ 2, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ມິຖຸນາ - 01 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມານີ້, ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ. ຕາງຫນ້າຄະນະຝ່າຍລາວ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ປອ ນາງ ໃຈມາລີ ພະກະຊຸມ, ຮອງຫົວຫນ້າອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກຕສ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

         ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້, ມີບົດບາດສໍາຄັນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການເຂົ້າເຖິງ ຕະຫຼາດດານຄ້າເສລີ ດ້ານບໍລິການໂທລະຄົມ ໃນຂອບ ອາຊຽນ +2 ທີ່ຕໍ່ຍອດຈາກຜົນສໍາເລັດການເຈລະຈາ ການຄ້າເສລີ +5 (Regional Comprehensive Economic partnership) ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ການດໍາເນີນ ທຸລະກິດໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອິນເຕີເນັດ ສາມາດແຂ່ງຂັນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜົນ ແລະ ຂະຫຍາຍຂອບການບໍລິການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດສາກົນເທື່ອລະກ້າວ.

         ພາບຂ່າວໂດຍ:  ພະແນກແຂ່ງຂັນ ແລະ ບໍລິການ, ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ