ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ນະໂຍບາຍທາງດ້ານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສື່ສານ ແລະ ໄອຊີທີ.

02/06/2021

ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ນະໂຍບາຍທາງດ້ານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສື່ສານ ແລະ ໄອຊີທີ.

ໃນວັນທີ 01-03 ມິຖຸນາ 2021 ຜ່ານມານີ້, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ຕສ) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການສື່ສານ ແລະ ໄອຊີທີ. ຊຶ່ງຈັດຂື້ນໂດຍ ກະຊວງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍຜ່ານລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ. ໃນໂອກາດນີ້, ສປປ ລາວ ຍັງໄດ້ຮັບກຽດຮ່ວມກ່າວເປີດຝຶກອົມຮົບ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ພາວັນນາ ດວງບຸບຜາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ຕສ ຮ່ວມກັບ ທ່ານ WATANABE Ken (ວະຕະນະເບະ ເກັນ), ຮອງຫົວໜ້າອົງການຍຸດທະສາດສາກົນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ທ່ານ Sun RAPID (ຊຸນ ຣາພິດ), ຮອງຫົວໜ້າກົມ ໄອຊີທີ, ກຳປູເຈຍ. ຊຶ່ງມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ​ຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ.

ການ ຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບ, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບປະການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນ ຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ລະຫວ່າງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກັບບັນດານັກວິທະຍາກອນ ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການພັດທະນາໄອຊີທີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ, 5G ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ ໃນຂົງເຂດ ໄອຊີທີ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມໃນນະໂຍບາຍທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ໄອຊີທີ ເປັນໂອກາດອັນດີ ໃຫ້ ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການຍົກສູງ ການຮ່ວມມື ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຄຽງຄູ່ກັບການ ຍາດແຍ່ງ ບົດຮຽນ ແລະ ກາລະໂອກາດ ເພື່ອນຳມາປັບໃຊ້ໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ໂດຍການ ນຳໃຊ້ໄອຊີທີ ເພື່ອຫັນເປັນທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກະຊວງ ຕສ ກໍຄື ສປປ ລາວ ກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຫຼາຍດ້ານ ຈາກ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານການກໍສ້າງບຸກຄະລະກອນໄອຊີທີ ຂອງລາວ, ກິດຈະກຳໃນຫົວຂໍ້ ການສ້າງມາດຕະຖານ ສຳລັບການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ກ່ຽວພັນໄພພິບັດ ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນອາຊຽນ ພາຍໃຕ້ຂອບຂອງອາຊຽນ, ບັນດາກິດຈະກຳ ຮ່ວມ ໃນຂອບຂອງອາຊີປາຊີຟິກ. ໃນຕໍ່ໜ້າ ກະຊວງ ຕສ ຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະສຶບຕໍ່ຍົກສູງການຮ່ວມມື ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ - ອາຊີປາຊີຟິກ ໃນຂອບສອງຝ່າຍ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນເລື້ອຍໆ.

ຂ່າວ+ຂ່າວ: ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ສອງຝ່າຍ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ຕສ

ກວດແກ້: ພະແນກເລຂານຸການ-ພິທີການ, ຫ້ອງການ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ