ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສັງຄົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂລກ, 17 ພຶດສະພາ.

17/05/2021

ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ  ແລະ ສັງຄົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂລກ, 17 ພຶດສະພາ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງໂທລະຄົມມະນາຄົມໂລກ ຄົບຮອບ 165 ປີ (17 ພຶດສະພາ 1865-2021) ແລະ ວັນສ້າງຕັ້ງໂທລະຄົມມະນາຄົມ  ແລະ ສັງຄົມຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂລກ ຄົບຮອບ 52 ປີ (17 ພຶດສະພາ 1969-2021) (World Telecommunication and Information Society Day-WTISA).

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ