ຕສ ລົງເຄື່ອນໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II ໃຫ້ພະແນກ ຕສ ແຂວງ.

06/04/2021

ຕສ ລົງເຄື່ອນໄຫວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II  ໃຫ້ພະແນກ ຕສ ແຂວງ.

          ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີການ ແລະ ການສື່ສານ (ຕສ), ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2016-2020) ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ  III (2021-2025) ໃຫ້ກັບພະແນກ ຕສ 4 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-30/03/2021 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກ ຕສ ແຂວງ. ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ເສົານະຄອນ ເພັດວິຫານ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ຕສ ແລະ ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກ ກຕ ແຕ່ລະແຂວງ ມີບັນດາທ່ານຮອງພະແນກ, ຫົວໜ້າ/ຮອງຂະແໜງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ເຂົ້າຮ່ວມ.

         ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອຕີລາຄາປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ (2016-2020) ຂອງພະແນກ ຕສ ແຂວງ ຊຶ່ງມີການສະເໜີຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ ແລະ ຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນຊອກຫາກົນໄກວິທີການແກ້ໄຂໃນຕໍ່ໜ້າ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂື້ນ, ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນການຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການເພື່ອຂໍການລົງທຶນລັດລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ຊຸກຍູ້ ແນະນໍາໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາ  5 ປີ (2021-2025) ຂອງພະແນກ ກຕ ແຂວງ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງກະຊວງ ແລະ ຂອງແຂວງ ແລະ ຍັງໄດ້ແນະນຳວິທີການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ມາເປັນເປັນອັນລະອຽດໃນແຕ່ລະປີ ເຊັ່ນ: 9 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ 3 ເດືອນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການສະຫຼຸບລາຍງານໄປຕາມກອບຂອງແຜນພັດທະນາດັ່ງກວ່າ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນການ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາ 5 ປີຄັ້ງທີ III. ທັງເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເຂົ້າໃຈໃນການສ້າງແຜນ, ການການສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແລະ ການຂຽນໂຄງການລົງທຶນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາປະຈຳປີກໍຄືແຜນການ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງການ ເວົ້້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນແຜນພັດທະນາຂອງກະຊວງ, ແຜນພັດທະນາຂອງແຂວງໃຫ້ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ແລະ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະແຂວງ.

            ຜ່ານການລົງຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ເຫັນວ່າ: ບັນດາພະແນກ ຕສ ແຂວງແມ່ນໄດ້ມີຜົນງານຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດ່ັນ ເຊີ່ງໄດ້ສະແດງອອກໃນການສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ. ນອກນັ້ນບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງ, ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບັນຫາຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ກັບການສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາ, ການສ້າງແຜນການ ແລະ ວິທີການຂຽນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ສາມາດຍາດແຍ່ງໂຄງການລົງທຶນຢູ່ຂັ້ນແຂວງຂອງຕົນເພີ່ມຂື້້ນ ແລະ ຈະໄດ້ນຳເອົາບົດຮຽນໄປສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວຽກງານຂອງຕົນທັງໝົດກໍ່ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາ 5 ປີໃນຕໍ່ໜ້າ.

              ພາບ+ຂ່າວ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມ, ພະແນກແຜນການ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ