ສຳມະນາ ທ່າອ່ຽງ ແລະ ແນວໂນ້ມຜົນກະທົບຂອງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສັນຍາການຄ້າສາກົນ RCEP ຂອງ ສປປ ລາວ

05/03/2021

ສຳມະນາ ທ່າອ່ຽງ ແລະ ແນວໂນ້ມຜົນກະທົບຂອງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສັນຍາການຄ້າສາກົນ RCEP ຂອງ ສປປ ລາວ

      ສະພາການຄ້າອົດສະຕຣາລີປະຈຳລາວ (AUSTCHAM) ໄດ້ຈັດສຳມະນາ ຫົວຂໍ້: ທ່າອ່ຽງ ແລະ ແນວໂນ້ມຜົນກະທົບຂອງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສັນຍາການຄ້າສາກົນ RCEP ຂອງ ສປປ ລາວ “Trends and Opportunities in Laos series: Impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership in Laos ” ໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021 ທີ່ໂຮງແຮມ ຄຣາວພຣາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມບັນລະຍາຍຈາກ ທ່ານ ປອ.ນ ໃຈມາລີ ພະກະຊຸມ ຮອງອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ພູນສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສະຫະກຳການຄ້າ ແລະ ດຳເນີນວາລະການບັນຍາຍໂດຍ Mr. Thomas Carr, ຮອງເລຂາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າອົດສະຕາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ຮັບຟັງຈາກ ບັນດາສະຖານທູດ, ພາກສ່ວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ.  ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຜົນກະທົບຂອງການເຂົ້າເປັນຄູ່ຮ່ວມມືສັນຍາການຄ້າສາກົນ RCEP ຂອງ ສປປ ລາວ.

         ພາບ+ຂ່າວ: ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ