ປທສ ຝຶກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature)

15/02/2021

ປທສ ຝຶກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature)

        ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 11 ກຸມພາຜ່ານມານີ້, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ (e-Signature) ຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ (e-Office) ໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ/ທຽບເທົ່າ ພາຍໃນ ກະຊວງ ປທສ, ໂດຍການເປັນປະທານເປີດຂອງ ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ປທສ. ເຊິ່ງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 13 ກົມ/ທຽບເທົ່າພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ຈຳນວນທັ້ງໝົດ 52 ທ່ານ.

       ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງລະບົບລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຂະບວນການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ Certificate Authority (CA) ແລະ ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນລະບົບຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຜ່ານລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ໃຫ້ກັບຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ/ທຽບເທົ່າ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານເອກະສານ ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ ເພື່ອການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ທັງເປັນຕົວແບບຂອງການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ/ອົງການທຽບເທົ່າອຶ່ນໆ. ຊຶ່ງຄຸນສົມບັດຂອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນສາມາດພິສູດວ່າໃຜເປັນຄົນລົງລາຍເຊັນ (Signer Authentication), ໃນເອກະສານຈະມີຂໍ້ມູນທີ່ບົ່ງບອກເຖິງບຸກຄົນທີ່ເຊັນເອກະສານ, ສາມາດໃຊ້ໃນການກວດສອບ ຫຼື ພິສູດໄດ້ວ່າມີການແກ້ໄຂເອກະສານຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຊັນໄປແລ້ວ ຫຼື ບໍ່ (Data Integrity) ແລະ ບໍ່ສາມາດປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບໄດ້ (Non-repudiation) ເນື່ອງຈາກວ່າລາຍເຊັນທີ່ສ້າງຂຶ້ນມີເອກະລັກ ທີ່ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ເຊັນເອກະສານ.

        ການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Signature ເຂົ້າໃນລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ ຈະເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການນຳໃຊ້ ລະບົບການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 59/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ທັນວາ 2018 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການດຳເນີນກິດຈະການລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ສະບັບເລກທີ 1101/ປທສ, ລົງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2020. ເຊິ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ/ທຽບເທົ່າ ໃນການເຊັນເອກະສານອອນລາຍຜ່ານລະບົບ, ສາມາດເຮັດວຽກ ແລະ ເຊັນເອກະສານໄດ້ທຸກທີ່, ທຸກເວລາ ແຕ່ຍັງຮັກສາໄດ້ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຢັ້ງຢືນຕົວຕົນ ເຈົ້າຂອງລາຍເຊັນໄດ້. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ, ການຕັ້ງຄຳຖາມ-ຕອບ ປຶກສາຫາລື ບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຄຸ້ມຄອງ, ການນໍາໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະການນຳໃຊ້ກັບລະບົບ e-Signature ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນວຽກງານໃຫ້ມີທັນສະໄໝ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.

          ຂ່າວໂດຍ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ