ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນພາກລັດ

19/10/2020

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນພາກລັດ

      ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາຜ່ານມານີ້, ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) (Ministry of Post and Telecommunications) ຂອງ ສປປ ລາວ ຮ່ວມກັບ ຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ (Personal Data Protection Commission) ຂອງປະເທດ ສິງກະໂປ ໃນນາມເຈົ້າຂອງໂຄງການ ASEAN Working Group on Digital Data Governance ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບ “ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນພາກລັດ (Digital Data Governance)” ຂຶ້ນທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ປອ ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ປທສ ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເອເວີລີນ ໂກ (Ms.Everlyn Goh, Director, Global Data Policy and Certification) ໃນນາມເປັນຊ່ຽວຊານຂອງໂຄງການ ປະເທດສິງກະໂປຣ, ບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ, ພະນັກງານວິຊາການ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ປທສ, ບັນດາບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານ ICT ແລະ ສະຕາດອັບ.

          ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອເປັນເຜີຍແຜ່, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ປະສົບການ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນພາກລັດ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກົມ/ທຽບເທົ່າ ຂອງກະຊວງ ປທສ, ບັນດາບໍລິສັດໂທລະຄົມ ແລະ ສະຕາດອັບ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໄປໃຊ້ໃນວຽກງານຕົວຈິງຂອງທຸກຂະແໜງການ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທາງຊ່ຽວຊານໂຄງການ ໄດ້ນຳສະເໜີ 3 ຫົວຂໍ້ຫຼັກຄື: 1) ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງພາກລັດ ໂດຍສະເພາະຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ, 2) ກອບວຽກການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງອາຊຽນ (ASEAN Data Management Framework – ADMF) ແລະ 3) ບັນດາມາດຕະການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ້າມແດນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ (ASEAN Cross Border Data Flows Mechanism), ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ, ຄວາມຈຳເປັນຂອງວຽກງານການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງພາກລັດ, ບາງບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ ຕໍ່ການພັດທະນາວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທາງຝ່າຍລາວໄດ້ຮັບຊາບ.

           ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໃນກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ເປີດໂອກາດໃນການປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຄຳຄິດເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນດິຈິຕອນຂອງພາກລັດ ກໍ່ຄືການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງການ, ພ້ອມທັງມີການຊົມໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

               ຂ່າວ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ