ອດທ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ ການຫຼຸດລາຄາຄ່າບໍລິການ Roaming ມືຖືໃນອາຊຽນ.

05/10/2020

ອດທ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ ການຫຼຸດລາຄາຄ່າບໍລິການ Roaming ມືຖືໃນອາຊຽນ.

       ໃນວັນທີ 01 ຕຸລາ 2020 ນີ້, ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ((ອດທ)LTRA), ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໃນນາມຜູ້ປະສານງານຂອງສະພາດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊຽນ (ATRC) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ ໃນຫົວຂໍ້: ການຫຼຸດລາຄາຄ່າບໍລິການ Roaming ມືຖືໃນອາຊຽນ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ປອ ນ ໃຈມາລີ ພະກະຊຸມ ຮອງຫົວໜ້າ ອດທ, ມີຜູ້ປະສານງານຂອງສະພາດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊຽນ (ATRC), ຕາງໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກບັນດາສະມາຊິກປະເທດອາຊຽນ.

      ອີງໃສ່ຜົນຂອງກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດິຈິຕອນອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ປະຈໍາປີ 2020 ຄັ້ງວັນທີ 2-3 ກໍລະກົດ 2020 ຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ວຽກ International Mobile Roaming(IMR) ທີ່ ສສຫວຽດນາມສະເໜີ ນໍາເອົາເນື້ອໃນ, ກົນໄກປຶກສາຫາລືໃນຂອບຂອງສະພາດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມອາຊຽນ(ATRC) ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຂຶ້ນ. ພ້ອມນີ້, ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລາຍງານຄືນແນວຄິດລິເລີ່ມໃນການກໍານົດຫຼຸດລາຄາອັດຕາຄ່າບໍລິການ International Mobile Roaming(IMR) ໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ປະເທດ ສີງກະໂປຣ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ IMR framework, ສະພາບລວມຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງ, ບັນດາບໍລິການ, ແນວຄວາມຄິດ, ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ລາຍງານສະພາບລວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບການ Roaming ຈາກອົງການ ITU, EU, GSMA ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ກັບກຸ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນອີກດ້ວຍ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຮ່ວມກັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສີ່ງທີ່ຕ້ອງຄໍານືງເຖີງບັນດາຊ່ອງວ່າງ, ທິດທາງໃນການຫຼຸດລາຄາຄ່າບໍລິການ Roaming ມືຖືຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃນອະນາຄົດ.

           ຂ່າວ: ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ