ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ລະດົມຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ 2025 (ASEAN-Japan Symposium on the ASEAN Digital Master Plan 2025)

14/09/2020

ສປປ ລາວ ເປັນປະທານຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ລະດົມຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ 2025  (ASEAN-Japan Symposium on the ASEAN Digital Master Plan 2025)

     ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກັນຍາ 2020 ກົມແຜນການ ແລະ ກາຮ່ວມມື, ກະຊວງໄປ​ສະ​ນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ແລະ ເຈົ້າຫນ້າອາວຸໂສ ດິຈິຕອນອາຊຽນ (ADGSOM) ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມສຳມະນາທາງ​ໄກ, ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດົມຄວາມຄິດ ຮ່າງແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ 2025, ໂດຍ ການເປັນປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ປະທານເຈົ້າໜ້າອາວຸໂສ ດິຈິຕອນ ອາຊຽນ (ADGSOM Chair) ກະຊວງ ປທສ ແລະ  ທ່ານ Watanabe ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ຍຸດທະສາດສາກົນ, ກະຊວງ ພາຍໃນ ແລະ ການສື່ສານ (MIC), ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ ຄະນະເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສ ດິຈິຕອນ ​ຂອງອາຊຽນ, ກອງ​ເລຂາອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ. ເຊິ່ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມື ໜຶ່ງ ຂອງ ອາຊຽນ ໃນຂົງເຂດ ດິຈິຕອນ ເຊິ່ງ ໃນແຕ່ລະປີ ອາຊຽນ ຈະດຳເນີນແຜນການຮ່ວມມືກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມື ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຮ່ວມມື ແລະ ບັນດາແຜນການທີ່ນອນໃນແຜນແມ່ບົດ ໄອຊີທີ ຂອງ ອາຊຽນ.

      ໂດຍອີງຕາມຜົນຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນ ໄອຊີທີ ຄັ້ງທີ 19  (TELMIN19) ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ ໃນປີ 2019 ທີ່ ຜ່ານມາ, ກອງປະຊຸມໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານການພັດທະນາ ຂອງຂະແໜງການ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການຮ່າງ ແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ ASEAN Digital Master Plan 2025 (ADM 2025). ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ ຕີລາຄາຄືນ ການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ (2006-2020) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະເມີນຜົນສຳເລັດຂອງການຮ່ວມມື ອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ ແລະພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ. ພ້ອມນີ້ ກະຊວງ ປທສ, ສປປ ລາວ ໃນນາມຜູ້ຮັບຜິດຊອບການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດໄອຊີທີ ໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ ກໍ່ຄື ອາຊຽນ 2020 (ASEAN ICT Master Plan 2020 Final Review ຫຼື AIM 2020 Final Review) ກໍ່ໄດ້ລາຍງານຜົນການສຶກສາ ແລະ ຮ່າງບົດລາຍງານສະບັບຄັດຫຍໍ້ໃຫ້ກອງປະຊຸມຮັບຊາບ. ຊຶ່ງ ການປະເມີນດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຜົນສຳເລັດ, ຕີລາຄາບັນດາບັນຫາທີ່ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ສຶບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນໃຫ້ ແຜນແມ່ບົດສະບັບໃໝ່ນີ້ ອີກດ້ວຍ.

      ໃນຕອນທ້າຍ ກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານ ໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ພ້ອມກັບ  ເຊື່ອໝັ້ນການຮ່ວມມື ອັນດີ ໃນພາກພື້ນ ເພື່ອພ້ອມກັນ ນຳເອົາວຽກ​ງານ ດິຈິຕອນ ເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ພາກພື້ນ ໃຫ້ຮັບປະກັນຈັງຫວະການເຕີບໂຕທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ.  

ສຳລັບ ກະຊວງ ປທສ, ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ນອກຈາກໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດບົດບາດການເປັນປະທານເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ດິຈິຕອນ ອາຊຽນ ແລ້ວຍັງຖອດຖອນໄດ້ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນທີ່ສາມາດ ມາດັດປັບເຂົ້າໃສ່ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງ ທີ III (2021-2025) ຂອງຂະ          ແໜງ ປທສ ໃນແຜນວຽກເຊື່ອມຈອດ ແລະ ນຳໃຊ້ ໄອຊີທີ/ດິຈິຕອນ ໃນການຂັບເຄື່ອນ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

ຂ່າວ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.   
ຮູບພາບ: ຫ້ອງການ                            

  

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ