ແຈ້ງການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ການສະເໜີບົດຄວາມເປັນພາສາລາວໂດຍນໍາໃຊ້ເວັບເຕັກໂນໂລຊີ

29/07/2020 ~ 29/07/2020

ແຈ້ງການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ ການສະເໜີບົດຄວາມເປັນພາສາລາວໂດຍນໍາໃຊ້ເວັບເຕັກໂນໂລຊີ

 

ຊົມເຊີຍວັນໂທລະຄົມມະນາຄົມ 157 ປີ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ 2020
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ