ປທສ ສືບຕໍ່ສຳມະນາກ່ຽວກັບນິຕິກຳ ແລະ ລະບົບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ

22/07/2020

ປທສ ສືບຕໍ່ສຳມະນາກ່ຽວກັບນິຕິກຳ ແລະ ລະບົບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ

        ຄະນະຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ສຳມະນາກ່ຽວກັບນິຕິກຳ ແລະ ລະບົບຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ໃຫ້ບັນດາ ກົມ, ສູນ ແລະ ສະຖາບັນ ພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ຂື້ນຈຳນວນ 02 ວັນຄື: ໃນວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2020  ແມ່ນຈັດຂື້ນທີ່  ສູນອິນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ (ສອຊ) ແລະ ໃນວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2020 ແມ່ນຈັດຂື້ນທີ່ ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ສຕສ). ໂດຍການເຜີຍແຜ່ ຈາກຄະນະຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ, ເຊິ່ງມີຜູ້ ຕາງໜ້າ ຈາກກົມ/ທຽບເທົ່າ, ສູນ/ສະຖາບັນ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ.

         ການສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກຳ, ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ແອັບພິເຄຊັ້ນຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແບບອອນລາຍດ້ວຍຕົນເອງ (App Lao KYC) ເພຶ່ອເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ບັນດາພະນັກງານພາຍໃນກະຊວງ ປທສ ໃຫ້ມີເຂົ້າໃຈ ເນື້ອໃນຈິດໃຈ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງວຽກດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດ, ເອກະພາບກັນເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວ ເປັນຂົວຕໍ່ໃນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາກົມກອງອື່ນ, ຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ພາບ+ຂ່າວ: ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ.  

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ