Microsoft ມອບລະບົບ Microsoft Teams 10.000 ບັນຊີໃຫ້ລັດຖະບານລາວນຳໃຊ້ຊ່ວງ Covid-19

27/04/2020

Microsoft ມອບລະບົບ Microsoft Teams 10.000 ບັນຊີໃຫ້ລັດຖະບານລາວນຳໃຊ້ຊ່ວງ Covid-19

        ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມານີ້, ທີ່ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ແລະ ບໍລິສັດ Top Value Service ຕົວແທນ Microsoft ປະຈຳລາວ ໄດ້ມອບລະບົບ Microsoft Teams ແລະ Office 365 E1 ຈຳນວນ 10.000 ບັນຊີ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ນຳໃຊ້ຟຣີ 06 ເດືອນ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງພະນັກງານລັດ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຈາກບ້ານ ຕອບຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19. ຕາງໜ້າ Microsoft ມອບໂດຍ ທ່ານ ທະນູສອນ ພົນອາມາດ, ປະທານບໍລິສັດ Top Value Service ແລະ ບໍລິສັດ ALO Technology (Microsoft Gold Partner) ແລະ ຕາງໜ້າກະຊວງ ປທສ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ປອ.ທະວີສັກ ມະໂນທັມ, ຫົວໜ້າສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

    ລະບົບ Microsoft Teams ແມ່ນລະບົບເຮັດວຽກທາງໄກ (ມີມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນ GDPR) ສາມາດນຳໃຊ້ປະຊຸມ, ຈັດສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ແລະ ເອກະສານທົ່ວໄປຂອງພະນັກງານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ. ຊຶ່ງຈະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ຫ້ອງການລັດ ທົ່ວປະເທດ ໃນການຈັດປະຊຸມ ທາງອິນເຕີເນັດ ຮອງຮັບທັງການໂທດ້ວຍສຽງ/ວິດີໂອເປັນກຸ່ມ ຜ່ານເວັບໄຊ ແລະ ໂປຣແກຣມ Microsoft Teams.  ຊຶ່ງສາມາດຕິດຕັ້ງໃນຄອມພິວເຕີ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື (ທັງ Andriod ແລະ iPhone) ໄດ້.

     ທ່ານ ປອ.ທະວີສັກ ມະໂນທັມ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ໃນໄລຍະວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ COVID-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ ສປປ ລາວ, ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ ບໍໍ່ວ່າຈະເປັນອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ ຫຼືເອກະຊົນ ຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃຫ້ພະນັກງານສ່ວນຫຼາຍເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ (Work from Home), ລະບົບ Microsoft Teams ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາພະນັກງານລັດ ສາມາດເຮັດວຽກອອນລາຍ ປະສານຫາກັນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ຊຶ່ງ ກະຊວງ ປທສ ຈະເລັ່ງແຈກຢາຍບັນຊີລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ ໄດ້ນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະສິດທິຜົນສູງສຸດ”.

         ຂ່າວ: ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ປທສ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ