ແຈ້ງການ ໂຄງການປະກວດ ແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ປີ2020

02/03/2020 ~ 02/03/2020

ແຈ້ງການ ໂຄງການປະກວດ ແຂ່ງຂັນນະວັດຕະກໍາ ຊາວໜຸ່ມ ປີ2020

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ