ປທສ ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

31/01/2020

ປທສ ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ

       ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້,ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ່ວຽກງານເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຂະແໜງການໂທລະຄົມ ໃນຂອບອາຊຽນ ຂຶ້ນທີ່ສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ເປັນກຽດເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປອ ໃຈມາລີ ພະກະຊຸມ ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກະຊວງ ປທສ ມີນັກວິທະຍາກອນ 03 ທ່ານຈາກ ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຂອງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ຂອງ ກະຊວງ ປທສ ເປັນຜູ້ບັນຍາຍ, ມີນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ປທສ ເຂົ້າຮ່ວມ.

       ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບທີ່ໄປທີ່ມາຂອງການເປີດ ເສລີດ້ານການບໍລິການໃນອາຊຽນ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ເນື້ອໃນ, ຄວາມສຳຄັນ, ເປົ້າໝາຍແນວທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ແລະ ຮ່ວມມືປະຕິບັດໂດຍສະເພາະແມ່ນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍໃນສັນຍາ ATISA ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການພັດທະນາ ແລະ ຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ. ຊື່ງເນື້ອໃນຂອງການຝືກອົບຮົມປະກອບມີຄື: ການເປີດເສລີການຄ້າດ້ານການບໍລິການໃນອາຊຽນ ແລະ ວຽກງານໄອຊີທີ/ດິຈີຕອນ ໃນຂອບການຮ່ວມມືອາຊຽນ ແລະ ອານຸພາກພື້ນ ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂະແໜງການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ATISA).

     ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບວຽກງານການເປີດເສລີດ້ານການບໍລິການໃນຂອບການຮ່ວມມືອາຊຽນ ແລະ ການບໍລິການຂະແໜງການໂທລະຄົມມະນາຄົມໃນຂອບເຂດອາຊຽນ,​ ທີ່ຕິດພັນກັບບັນດາພັນທະສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການໂທລະຄົມ. ພ້ອມຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກັບນັກວິທະຍາກອນ. ເຫັນວ່າ ນັກສຳມະນາກອນແມ່ນໄດ້ຮັບບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມຮູ້ ທີ່ກ້ວາງໄກໃນວຽກງານເຈລະຈາດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ ຂະແໜງການໂທລະຄົມ ໃນຂອບ ອາຊຽນ ຕໍ່ກັບການເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ເປັນຢ່າງດີ.

         ພາບ+ຂ່າວ: ອດທ, ປທສ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ