ປທສ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ ແລະ ແນະນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ.

07/01/2020

ປທສ ເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ ແລະ ແນະນຳໃຊ້ລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ.

         ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ກະຊວງ ປທສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບມືຖື ແລະ ແນະນຳລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ (Application 3 Grap) ໃຫ້ກັບບັນດາພະແນກ ປທສ ແຂວງ ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອ, ທີ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ບັນຈົງ ເພັດສີແດງ ຫົວໜ້າອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ປທສ  ແລະ ທ່ານ ດາວເຮືອງ ໂພທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຢູ່ພາກເໜືອ ຈັດຂື້ນທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມລະຫວ່າງ ທ່ານ ບັນຈົງ ເພັດສີແດງ ຫົວໜ້າອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ  ແລະ ທ່ານ ສຸຫວັດ ມະຫາວົງສະໜັ່ນ ຫົວໜ້າພະແນກ ປທສ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາແຂວງ ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລົງເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ, ພ້ອມກັບນຳສະເໜີລະບົບຄຸ້ມຄອງການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ຜ່ານແອັບຟິເຄຊັນ 3 ແກັບ (App 3 Grap) ໃຫ້ບັນດາພະນັກງານຢູ່ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກເໜືອ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈບັນດາຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ເພື່ອນຳໄປປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນິຕິກຳໃນການຄຸ້ມຄອງແລ້ວ ກະຊວງ ປທສ ກໍ່ຄືອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ພັດທະນາລະບົບເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ, ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ສາມາດລະບຸຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ໃນທົ່ວປະເທດ ຜ່ານລະບົບຄຸມຄອງທີ່ທັນສະໄໝ. ຊຶ່ງໃນເດືອນ ພະຈິກ 2019 ຫາ ເດືອນ ມັງກອນ 2020 ແມ່ນຈະໄດ້ທົດລອງຂື້ນທະບຽນໃຫ້ກັບພະນັກງານຂອງບັນດາບໍລີສັດໂທລະຄົມ ໃຫ້ສໍາເລັດກ່ອນກ້າວສູ່ໄລຍະນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ. ຫຼັງຈາກພະນັກງານບໍລິສັດມີຄວາມຊຳນານແລ້ວ ແມ່ນຈະໄດ້ປະເມີນຜົນບັ້ນທົດລອງ ແລະ ລົງເຮັດວຽກເຕັມຮູບແບບຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດ ທີ່ປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຊ່ວຍຕິດຕາມບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມພາຍໃນແຂວງຂອງຕົນວ່າ ໄດ້ມີການຂື້ນທະບຽນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ແລະ ມີຕົວແທນຂື້ນທະບຽນທີ່ພ້ອມອຳນວຍຄວາມດວກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຫຼື ບໍ, ມີການປະຕິບັດວຽກງານຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຫຼື ບໍ. ພ້ອມດຽວກັນນັັ້ນ, ໃຫ້ ພະແນກ ປທສ ແຂວງ ຊ່ວຍອອກແຈ້ງການ ໄປຍັງສຳນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ປະຈຳເມືອງ ແລະ ແຂວງ ຂອງຕົນ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານໂທລະຄົມ ສາມາດເຂົ້າໄປລົງທະບຽນຢູ່ສໍານັກງານຂອງຕົນໄດ້ຢ່າງເປັນຂະບວນການ, ນອກຈາກວຽກລົງທະບຽນແລ້ວ ສຸນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນຕ້ອງຮ່ວມກັນໃນການກວດກາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ລົງທະບຽນໃນແຂວງຂອງຕົນວ່າມີຕົວຕົນແທ້ ຫຼື ບໍ. ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືເຖິງວິທີການອື່ນໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ວຽກງານຂື້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດໄປໃນທິດທາງດຽວກັນຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ.

          ພາບ+ຂ່າວ: ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ປທສ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ