ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການສື່ສານຄື້ນຄວາມຖີ່ໂລກ

04/12/2019

ທ່ານ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການສື່ສານຄື້ນຄວາມຖີ່ໂລກ

        ປອ ທັນສະໄຫມ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການສື່ສານຄື້ນຄວາມຖີ່ໂລກຄັ້ງທີ 38 (World Radio Communication-2019 ຫລື WRC-19) ທີ່ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 28/10– 22/11/2019 ໂດຍສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (International Telecommunication Union -ITU) ທີ່ເມືອງ Sharm El-Sheikh, ປະເທດ ອີຢີບ, ໄດ້ມີປະເທດສະມາຊິກ 165 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໄດ້ລົງນາມສົນທິສັນຍາສາກົນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ (Final Acts of International Radio Resolutions) ແລະ ວົງໂຄຈອນດາວທຽມ ຂອງທຸກປະເທດທົ່ວໂລກ.

           ກອງປະຊຸມການສື່ສານຄື້ນຄວາມຖີ່ໂລກ ແມ່ນຈັດຂື້ນທຸກໆ 4 ປີ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງ ສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ ຄື້ນຄວາມຖີ່ ເພື່ອຮອງຮັບເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃຫມ່ໆ ດ້ານການສື່ສານໃນອານາຄົດ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖີງ ແລະ ການນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນທຸກຂະແຫນງການຢ່າງປອດໄພ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເປັນຕົ້ນ: ຄື້ນຄວາມຖີ່ສໍາລັບ ລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ມາດຕະຖານ ສຳຫລັບ 3G, 4G, 5G ແລະ ຄື້ນຄວາມຖີ່ສໍາລັບການສື່ສານທາງລົດໄຟ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຕາມການສະເຫນີ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນການສື່ສານຕ່າງໆ ຕາມການສະເຫນີໄດ້.

           ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຍັງໄດ້ບັນລຸຫມາກຜົນທີ່ສຳຄັນ ໃນດ້ານການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ທັງພາກພື້ນດິນ ແລະ ອາວະກາດ ໃນອານາຄົດ ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມຄື້ນຄວາມຖີ່ໃຫ້ກັບລະບົບໂທລະສັບເຄື່ອນທີ່ 5G ເຊັ່ນຄື້ນຄວາມຖີ່ 26 GHz ແລະ 40 GHz, ການເພີ່ມຄື້ນຄວາມຖີ່ໃຫ້ກັບລະບົບການສື່ສານຮູບແບບສະຖານີລະດັບສູງ (HAPS) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂດຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ, ລະບົບການສື່ສານດາວທຽມຄວາມໄວສູງ, ລະບົບການສື່ສານ Earth Station In Motion (ESIM) ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ຢູ່ເທິ່ງຍົນ, ເຮືອ ແລະ ລົດໄຟສາມາດນຳໃຊ້ການສື່ສານໄດ້, ສ້າງມະຕິຕົກລົງ (Resolution) ກ່ຽວກັບລະບົບການສື່ສານສຳຫລັບການເດີນທາງ ແລະ ຕິດຕາມຂະບວນລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາການສື່ສານທາງລົດໄຟໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄວບຄຸມການຈາລະຈອນ, ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງລົດໄຟ

            ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ກໍານົດວິໃສທັດຮອດປີ 2023 ຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນຈະເລັ່ງໃສ່ການພັດທະນາລະບົບຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ:ລະບົບ Earth Station In Motion (ESIM) ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໃຫ້ກັບຍົນ, ເຮືອ ແລະ ພາຫະນະພາກພື້ນດິນ, ລະບົບ High-altitude IMT base stations (HIBS) ທີ່ນຳໃຊ້ຄື້ນຄວາມຖີ່ລະບົບໂທລະສັບມືຖືເດີມ ແຕ່ນຳໃຊ້ສະຖານີ HAPS ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໃຫ້ກັບເຂດພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ລະບົບການສື່ສານເຄື່ອນທີ່ທາງການບິນ ແລະ ລະບົບປ້ອງກັນແຈ້ງເຕືອນໄພທາງທະເລ ເພື່ອເພີ່ມຄື້ນຄວາມຖີ່ ແລະ ພັດທະນາການສື່ສານໃຫ້ທັນສະໃໝ.​

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ