ໂອກາດ ດິຈິຕອນ ສໍາລັບອານາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ

29/11/2019

ໂອກາດ ດິຈິຕອນ ສໍາລັບອານາຄົດຂອງ ສປປ ລາວ

          ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ຮ່ວມກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ຜ່ານມານີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ໂອກາດ ດິຈິຕອນ ເພື່ອເພີ່ມ ການແຂ່ງຂັນໃນອານາຄົດ”. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ປທສ, ທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ນາງ ວຽງສະໄໝ ສຣິດທິຣາດ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາພັກລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຊ່ຽວຊານສາກົນເຂົ້າຮ່ວມ.

          ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ກໍ່ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງເສດຖະກິດດິຈິຕອນ, ທ່າແຮງຂອງເສດຖະກິດ ດິຈິຕອນ ຕໍ່ການເຕີບໂຕ ແລະ ບາດກ້າວຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດທະນາດ້ານນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ແລະ ການບໍລິການ ໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ແລະ ເປັນທີ່ໃວ້ວາງໃຈ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ປັບປຸງບັນດານິຕິກໍາ ສໍາລັບການຊໍາລະທາງດິຈິຕອນ, ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການປົກປ້ອງສິດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການເຮັດທຸລະກໍາທາງອອນລາຍ.

          ປະຈຸບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ - ດິຈິຕອນ ແມ່ນປັດໃຈຫຼັກສໍາຄັນອັນໜຶ່ງ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ການສ້າງທ່າແຮງ ແລະ ໂອກາດໃໝ່ໆ ໃຫ້ກັບຫຼາຍປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ຄື ສປປ ລາວ. ຊຶ່ງໄດ້ມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍັງບໍ່ທັນສາມາດພັດທະນາ ບັນດານະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆ ທາງດ້ານດິຈິຕອນໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການເຂົ້າເຖິງ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ລາຄາທີ່ເໝາະສົມ ຂອງການບໍລິການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ. ສະນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ລະບຽບການ ທີ່ສາມາດເອື້ອຍອໍານວຍ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃນທຸກຂະແໜງການ ໄອຊີທີ ກໍ່ກໍາລັງຫັນເປັນດິຈິຕອນ ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ເປັນຕົ້ນການເປີດທົດລອງນໍາໃຊ້ ລະບົບ 5G, ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ອຶ່ນໆ ເຊັ່ນ: ລະບົບຂໍ້ມູນໃຫຍ່ (Big Data), ປັນຍາປະດິດ (AI), ການເປີດກວ້າງທາງດ້ານຕະຫຼາດ, ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ການຊຸກຍູ້ ແລະ ການຂະິຫຍາຍຕົວຂອງຜູ້ປະກອບການ ພາຍໃນປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ສະຕາດອັບ  (Start-Up) ໃນການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການແຂ່ງຂັນ ບົນພື້ນຖາຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທໍາ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດຊາດ ກໍ່ຄື ປົກປ້ອງສິດຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນລາວ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ ສະບັບທີ 13
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ