ສຳມະນາ ວຽກງານການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

10/05/2019

ສຳມະນາ ວຽກງານການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ.

            ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາວຽກງານການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ, ການນຳໃຊ້ລະບົບ e-Mail, e-Office, Video Conference ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ຂື້ນໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 02-04 ພຶດສະພາຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງໂຮງແຮມນາປ່າກວາງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນ. ຈິດຕະພອນ ຈັນສີລິລາດ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ມີພະນັກງານຈາກພະແນກ ປທສ 8 ແຂວງພາກໃຕ້, ພະແນກ ປທສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ພະນັກງານອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ.

          ການຈັດງານສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຜີຍແຜ່, ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາລະບົບ e-Mail, e-Office, Video Conference ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດ ລວມເຖິງການປະກອບຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ກັບວຽກງານການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງການ. ການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ   ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນ ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂອງທຸກຂະແໜງການທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິພາບ ແນ່ໃສ່ການຫັນເປັນລັດຖະບານດິຈິຕອນ ແລະ ທັນສະໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ. ຊຶ່ງມີເນື້ອໃນຫຼັກໃນການນໍາສະເໜີຄື: ນຳສະເໜີພາບລວມ ແລະ ແຜນການພັດທະນາລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການນຳໃຊ້ລະບົບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກ (ອີເມວ) ຂອງລັດຖະບານ, ແນະນຳວິທີການນຳໃຊ້ລະບົບອີເມວໃນລະບົບຄອມພິວເຕີ ແລະ ມືຖື, ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ  (e-Office), ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກ (Video Conference), ແນະນຳວິທີການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ແຜນພັດທະນາດ້ານນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ລະບຽບການນຳໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ກັບບັນດາຜູ້ຊົມໃຊ້ຂອງແຕ່ລະຫ້ອງການລັດໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ຖືກຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ. ພ້ອມນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ມີການສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນ, ສອບ-ຖາມ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງສ້າງສັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຣນິກ ເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງການ ໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.

           ຂ່າວ: ສູນບໍລິຫານລັດເອເລັກໂຕຣນິກ.

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 15
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ