ແຈ້ງການການກວດກາປ່ຽນແປງຂໍ້ມູນ, ການຕໍ່ທະບຽນລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ ພາຍໃຕ້ .GOV.LA

03/05/2019 ~ 30/05/2019

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2018
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ ສະບັບທີ 14
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ