ເອ​ກະ​ສານ​ຜີຍ​ແຜ່​ອື່ນ​ໆ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ມະຕິ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ວິໄສທັດການພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ ມະຕິແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.pdf
2 ບົົດຄວາມເຜີຍແຜ່ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ສໍາລັບອຸປະກອນເຄື່ອຂ່າຍ ໃນລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ 5G ມາດຕະຖານເຕັກນິກສຳລັບອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍໃນລະບົບໂທລະຄົມມະນາຄົມ 5G.pdf
3 ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານໂຟນີ້ ສໍາລັບພະແນກ ຕສ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ 25. ການຄຸ້ມຄອງໂຟນີ້.pdf
4 ບົດແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍການຢັ້ງຢືນຄື້ນຄວາມຖີ່ ສໍາລັບເຄື່ອງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ (Drone)
5 ແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ 2025 ແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ 2025, 29062021 LA_EN_Final ADM 2025.pdf
6 ASEAN Digital Masterplan 2025 ASEAN-Digital-Masterplan-2025.pdf
7 Final Review of ASEAN ICT Masterplan 2020 (AIM2020) 1. Final Review - Final Report AIM2020..pdf
2. Final Review AIM 2020_Leaflet.pdf
8 ແຜນແມ່ບົດ ໄອຊີທີ ອາຊຽນ 2020 ແຜນແມ່ບົດ ໄອຊີທີ ອາຊຽນ 2020.pdf

 

 

ວິໄສທັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕ໋ອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2021
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III (2021-2025)
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ