ພາລະບົດບາດ ຂອງກົມຄື່ນຄວາມຖີ່(ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021833005, 021833006)

20/01/2020

ພາລະບົດບາດ ຂອງກົມຄື່ນຄວາມຖີ່(ເບີໂທຕິດຕໍ່ 021833005, 021833006)

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ພາລະບົດບາດກົມຄື້ນຄວາມຖີ່

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ