ພາລະບົດບາດ ກົມກວດກາ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021316550.021316536)

14/01/2020

ພາລະບົດບາດ ກົມກວດກາ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021316550.021316536)

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ພາລະບົດບາດ ກົມກວດກາກາ

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ