ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ຂໍ້ຕົກລົງ: ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ 2347.pdf
2 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍເລກໝາຍໂທລະສັບພິເສດ ຂໍ້ຕົກລົງ ເລກໝາຍໂທລະສັບພິເສດ 1703ກຕສ ລົງວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2023.pdf
3 ຂໍ້ຕົກລົງ: ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພາກລັດ E-Mail ຂໍຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລະບົບຈົດໝາຍເອເລັກໂຕຣນິກຂອງພາກລັດE Mail.pdf
4 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານ (Video Conference) ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ລະບົບກອງປະຊຸມທາງໄກຂອງລັດຖະບານ _Video Conference_.pdf
5 ຂໍ້ຕົກລົງ: ວ່າດ້ວຍລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ e-office ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ລະບົບຫ້ອງການທັນສະໄໝ e office.pdf
6 ຂໍ້ຕົກລົງ: ວ່າດ້ວຍລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຂອງ ກຕສ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບົບເຄືອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຂອງກະຊວງຕສ.pdf
7 ຂໍ້ຕົກລົງ: ວ່າດ້ວຍລະບົບການສື່ສານພາກລັດ G-chat. ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບົບການສື່ສານພາກລັດ g chat ກຕສ2022.pdf
8 ຂໍ້ຕົກລົງ: ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກເວັບໄຊຂອງພາກລັດ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານເຕັກນິກເວັບໄຊຂອງພາກລັດ 531 ປທສ 2020.pdf
9 ຂໍ້ຕົກລົງ: ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານເຕັກນິກການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນ.pdf

 

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2022
ຖະແຫຼ່ງການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນໄປສະນີໂລກ ຄົບຮອບ 149 ປີ
ວີດີໂອແນະນໍາ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ