ດ​ຳ​ລັດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ລັດຖະດໍາລັດຂອງປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການລະດັບຊາດ ເພື່ອການຫັນເປັນດິຈິຕອນຂອງ ສປປ ລາວ ລຖດລ ດິຈິຕອນ 06-02-2023 14-22-46 _1_.pdf
2 ດຳລັດ: ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດ ແບບດິຈີຕອນ. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ການບໍລິຫານ ແລະ ບໍລິການລັດ ແບບດິຈີຕອນ17ສິງຫາ2022 .pdf
3 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ 04. ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການສື່ສານຜ່ານດາວທຽມ.pdf
4 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ 03 ດໍາລັດ ແຜນຜັງແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖື່ວິທະຍຸສື່ສານ.pdf
5 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ແຕ່ປີ 2021-2025 02 ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້ ແຜນຍຸດທະສາດ ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄື້ນຄວາມຖື່ວິທະຍຸສື່ສານ 2021-2025 .pdf
6 ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄືອນໄຫວຂອງກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,ສະບັບເລກທີ 625.ນຍ, ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021.pdf
7 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ.pdf
8 ດຳລັດວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ ດຳລັດວ່າດ້ວຍສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນັດ.pdf
9 ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່ ດຳລັດວ່າດ້ວຍຄື້ນຄວາມຖີ່.pdf

 

 

ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດດິຈິຕອນ ແຫ່ງຊາດ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2022
ຖະແຫຼ່ງການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນໄປສະນີໂລກ ຄົບຮອບ 149 ປີ
ວີດີໂອແນະນໍາ ການຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ