ພາລະບົດບາດ
ຄົ້ນ​ຫາ​ໃນ​ໜ້ານີ້

# ຮູບ ​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
1 ພາລະບົດບາດກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021219902) ພາລະບົດບາດຂອງກົມ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື.pdf
2 ພາລະບົດກົມໄປສະນີ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021315115) ພາລະບົດບາດຂອງກົມໄປສະນີ.pdf
3 ພາລະບົດບາດ ກົມການເງີນ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 0211219902) ພາລະບົດບາດກົມການເງິນ.pdf
4 ພາລະບົດບາດສະສູນອີນເຕີເນັດແຫ່ງຊາດ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021254148) ພາລະບົດບາດຂອງສູນອິນເຕີເນັດ.pdf
5 ພາລະບົດບາດ ສູນສະກັດກັ້ນ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021254508) ພາລະບົດບາດສູນສະກັດກັ້ນ ແລະແກ້ໄຂເຫດສຸກເສີນທາງຄອມພິວເຕີ.pdf
6 ພາລະບົດ ບາດກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ(ເບີໂທ ຕິດຕໍ່ 021218720. 021222972) ພາລະບົດບາດຂອງກົມຈັດຕັ້ງ - ພະນັກງານ.pdf

 

 

ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ປີ2019
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ
ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ 17
ລະ​ບົບ​ຂື້ນ​ທະ​ບຽນ​ປະ​ຊຸມ