ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ບ້ານ ຊຽງຢືນ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່: ປນ 01000, ໂທລະສັບ: 021 215877, 021 219858. Fax: 021 219857
ອີເມວ: info@mpt.gov.la

ທີ່ຕັ້ງ

 

ວາ​ລະ​ສານ ໄອ​ຊີ​ທີ
ສະຖິຕິຂະແໜງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 5 ປີ ຄັ້ງທີ2 (2016-2020) ສະບັບລ່າສຸດ